Ytterligare en villa som förses med solenergi

Nyligen hjälpte vi ytterligare en villaägare i Lerums kommun att förse sin villa med solkraft. En vanlig tanke kring att skaffa solceller är att man inte har tillräckligt med yta på sitt tak. Här gav vi kunden tre alternativ på lösningar där familjen själva kunde välja det alternativ de tyckte bäst om. Denna villa kommer […]

Solceller på utmanande ställen

Solcellskapet fick i uppdrag att för några veckor sen installera en solcellsanläggning (16,5Kw) på outnyttjad mark i en slänt. Vi ser det som en utmaning samt att lära sig nya sätt att installera solceller på det underlag som finns att tillgå. Vi byggde en trästomme som fungerar som en yta att sätta solpaneler på (se […]