Solceller på utmanande ställen

Solcellskapet fick i uppdrag att för några veckor sen installera en solcellsanläggning (16,5Kw) på outnyttjad mark i en slänt. Vi ser det som en utmaning samt att lära sig nya sätt att installera solceller på det underlag som finns att tillgå. Vi byggde en trästomme som fungerar som en yta att sätta solpaneler på (se bild ovan), samtidigt går det fint i linje med vårat motto ”Solkraft åt alla”. För att sammanfatta: mer intressanta, problematiska, nytänkande och utmanande projekt!