Solcellskapet monterar solceller på Garveriet i Floda

Garveriet i Floda strävar mot en miljö med unika och spännande möten med innovativ hållbarhet i fokus. Solcellskapet ser att detta är en viktig fråga i dagens samhälle och hjälper till mot en självförsörjande mötesplats!

Vi på Solcellskapet är tacksamma över att ha fått förtroendet att låta oss utföra solcellsentreprenaden på 190 kWp.

Gå in på Garveriet och läs mer om deras vision!