Skallsjö Ängar

Skallsjö ängar är en nybyggd fastighet med plats för både lagerhållning, kontorsmiljö samt bostäder. Konceptet kallas lokalbostadsrätt och innebär att du äger din del av fastigheten, precis som i en bostadsrättsförening. Tillsammans med vårt moderbolag Systemteknik i Lerum AB fick vi i uppdrag att förse fastigheten med en solcellsanläggning, värme och ventilation. Vi satte in frånluftsvärmepumpar i varje enskilt fack som förser lokalen med värme och ventilation. Som komplement till dessa dimensionerade vi en solcellsanläggning som skall förse hela fastigheten med både värme och el. Vi på Systemteknik och Solcellskapet tackar för förtroendet och ser fram mot ett framtida sammarbete.