Världen väljer solceller

Solenergin sprider sig över hela världen, snabbare än något annat energislag. Tur är väl det, för det finns ju heller ingen kraft som är bättre än den vi får gratis och från världens största outtömliga källa.

Direkt från solen - naturligt, självklart och nödvändigt

Byggnader och boende står för 40% av världens energianvändning. Det gör boendet till den enskilt största miljöpåverkande faktorn. Här har solceller en självklar och nödvändig roll att spela i den hållbara omställningen.

Solen är den starkaste och mest oändliga källan vi har. När solcellerna omvandlar ljuset till elektricitet sker ingen miljöpåverkan och det sker i total tystnad. Du kan själv lagra din överproduktion eller sälja den vidare. Att dra nytta av solen är alltså inte bara helt naturligt. Det är idag en självklarhet och en nödvändighet.

Intresset för solceller ökar stadigt, inte bara i Sverige – utan i hela världen. Den samlade effekten installerade solceller under 2017 uppgick till rekordhöga 100,4 GW. Det kan jämföras med Forsmarks största reaktor som producerar 1,2GW per år. Allt fler svenska företag och privatpersoner väljer att producera sin egen solenergi. Bara mellan 2015-2016 ökade effekten från solceller med 63%.

Kina toppar listan över länder som installerar mest solceller. Just nu har bygget av världens största anläggning startat i västra Kina. Fullt utbyggd kommer den bestå av ca 6 miljoner solceller och försörja mer än 300 000 hushåll med ren energi.

På många håll i världen är det mer lönsamt att bygga ny solkraft än att investera i fossil energi. Det gör att ekonomin blir ett incitament för den viktiga omställningen.