Gård – Olofstorp

Här är 12,2kW installerat på en lada som kommer generera ca 12000kWh/år till fastigheten. Detta kommer mer än halvera familjens omkostnader av el och bidra till en bättre miljö. Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök