18kW Uppdelat på tre tak

18kW solceller som är installerat på tre tak i olika riktningar för en jämn produktion över hela dagen.

Kontakta oss för fritt hembesök och se vilka möjligheter ni har för solkraft.